Belfast skyline, 2019

 

 

 

Muslim Market Xi'an, 2018

 

 

 

Muslim Market Xi'an, 2018

 

 

 

Muslim Market, Xi'an, 2018

 

 

Ornate Wall in Forbidden City, 2019

 

 

 

Statue in Forbidden City, 2018

 

 

 

Artists Garden, Xi'an, 2018

 

 

 

Chinese Drummer, Beijing, 2018